შპს „ჯეო პარკი“

 შპს „ჯეო პარკი“ დაარსდა 2008 წელს. კომპანიამ წლების განმავლობაში შეძლო წამყვანი პოზიციის დაკავება საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი კომპანია ახორციელებს სკვერების, ბაღების, გასართობი პარკების და სპორტული მოედნების მშენებლობას, კეთილმოწყობას და გამწვანებას. ვინაიდან, ვანხორციელებთ ურბანული ფურნიტურის, როგორც იმპორტს ასევე ადგილობრივ წარმოებას და ამასთან ჩვენი კოლექტივი დაკომპლექტებულია მხოლოდ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალისგან, გვეძლევა შესაძლებლობა მომხმარებელს მივაწოდოთ საუკეთესო ხარისხი საუკეთერსო ფასად. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ახალი სკვერები, სპორტული მოედნები და გამწვანებული ტერიტორიები შევძინოთ ჩვენს ქვეყანას და ამით ხელი შევუწყოთ საზოგადოების კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობას.

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   BAGAGE22

bog        GE82BG0000000569270800

რუქა