სამმაგი ფიტნეს სერია 6

სამმაგი ფიტნეს სერია 6

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
2.8x2.6 m1-3 2.3 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა