სამმაგი ფიტნეს სერია 3

სამმაგი ფიტნეს სერია 3

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
1.9x2.0 m1-3 2.3 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა