ბავშვების ფიტნეს აღჭურვილობა 1

ბავშვების ფიტნეს აღჭურვილობა 1

ზომა

მოცულობა

ასაკობრივი ჯგუფი უმაღლესი წერტილი
1.5x0.8 m1 3-12 1.0 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა