ექვსმაგი ფიტნეს სერია 1

ექვსმაგი ფიტნეს სერია 1

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
4.5x4.6 m1-6 4.5 m

 


      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა