ორმაგი ფიტნეს სერია 1

ორმაგი ფიტნეს სერია 1

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
1.2 x 1.8 m1-2 1.5 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   BAGAGE22

bog        GE82BG0000000569270800

რუქა