სპორტული კარი 3

სპორტული კარი 3

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
1.53 x 2.74 m2-4 0.76 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა