სავარჯიშო აღჭურვილობა 6

სავარჯიშო აღჭურვილობა 6

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
2.18 x 4.62 m1-10 2.7 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა