სავარჯიშო აღჭურვილობა 6

სავარჯიშო აღჭურვილობა 6

ზომაუსაფრთხო ზონა

მოცულობა

ასაკობრივი ჯგუფი უმაღლესი წერტილი
4.63 x 2.18 m7.63 x 5.18 m1-7 7-14 2.70 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   BAGAGE22

bog        GE82BG0000000569270800

რუქა