სავარჯიშო აღჭურვილობა 5

სავარჯიშო აღჭურვილობა 5

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
2.82 x 5.20 m1-7 2.08 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა