სავარჯიშო აღჭურვილობა 5

სავარჯიშო აღჭურვილობა 5

ზომაუსაფრთხო ზონა

მოცულობა

ასაკობრივი ჯგუფი უმაღლესი წერტილი
2.95 x 1.89 m5.95 x 4.89 m1-6 7-14 2.68 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   BAGAGE22

bog        GE82BG0000000569270800

რუქა