სავარჯიშო აღჭურვილობა 1

სავარჯიშო აღჭურვილობა 1

ზომა

მოცულობა

უმაღლესი წერტილი
1.51 x 5.67 m1-5 2.64m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა