რბილი კომპლექსების ელემენტები 6

რბილი კომპლექსების ელემენტები 6
ზომაუმაღლესი წერტილიწონა
0.3x0.3 m 0.3 m 0.9 kg

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა