რბილი კომპლექსების ელემენტები 5

რბილი კომპლექსების ელემენტები 5
ზომაუმაღლესი წერტილიწონა
0.5x0.5 m 0.1 m 0.6 kg

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა