შინაური ნანდინა - NANDINA DOMESTICA FIREPOWER

შინაური ნანდინა - NANDINA DOMESTICA FIREPOWER

 მრავალწლიანი, მარადმწვანე, ყინვაგამძლე, მაღალდეკორატიული ბუჩქოვანი მცენარე.

მრგვალი ფორმის ჯუჯა ბუჩქი, რომლის ვარსკვლავისებური თეთრი ყვავილები შუა ზაფხულში ყვავის.

შემოდგომაზე ფოთლები იფერება ალისფერისა და სპილენძისფერის მოელვარე გრადაციით.

ირგვება მზიან ან ნახევრად მზიან ადგილას.

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა