ძაღლის გასასეირნებელი მოედანი 3

ძაღლის გასასეირნებელი მოედანი 3
ზომაუმაღლესი წერტილი
1.5 m 1.0 m

 

      • შ.პ.ს ჯეო პარკი, ლ.კვაჭაძის ქ. (ბერიტაშვილის), ქ. თბილისი, საქართველო

ID code: 205261429

SWIFT:   TBCBGE22

           GE95TB1893836020100010

რუქა